Doelstelling

De eerste concerten hebben plaatsgevonden als ‘laboratoriumproject’ van de Stichting Jazz en Ge├»mproviseerde Muziek Utrecht in het SJU Jazzpodium aldaar. Inmiddels verleent het SJU Jazzpodium maandelijks twee vaste avonden gastvrijheid aan de Music: World Series. Elke eerste zaterdag van de maand is gereserveerd voor de de concertserie en elke derde donderdag van de maand is er een sessie, voorafgegaan door een informeel optreden van wereldmuzikanten in de dop.

De concerten bereiken inmiddels steeds meer andere locaties in de regio. Het Global Village Festival in Amersfoort is een jaarlijks terugkerend multi-cultureel evenement waaraan de Music: World Series een bijdrage levert in de vorm van concerten en workshops.

Er wordt gewerkt aan de opbouw van zowel een netwerk van musici als een netwerk van locaties in het hele land.

Uitgangspunten

Op muzikaal gebied valt er de laatste jaren veel te beleven: de jazz is springlevend en allerlei vormen van wereldmuziek zijn sterk in opkomst. Tot nu toe gaat het echter grotendeels om gescheiden muzikale circuits, waarbinnen authenticiteit vaak belangrijker lijkt te zijn dan grensoverstijgende vernieuwing. Dat is jammer, want kruisbestuivingen tussen verschillende muzikale tradities kunnen tot interessante nieuwe muzikale vormen leiden.

Er zijn niet alleen muzikale redenen om op zoek te gaan naar mogelijkheden tot vermenging van verschillende tradities. Dagelijks zijn er op straat mensen afkomstig uit zeer uiteenlopende culturen te zien, die deels samen leven, maar deels ook langs elkaar heen leven. Daarbij komt de vraag op welke (traditionele) muziek er leeft bij deze verschillende etnische minderheidsgroepen, en wat op muzikaal gebied raakvlakken kunnen zijn.

De muzikale ontmoetingen beogen de muzikale integratie van verschillende culturele tradities te bevorderen. Deze culturele integratie werkt daarbij enerzijds als een herbevestiging van de eigen culturele identiteit en anderzijds als een openslaande deur naar sociale integratie. Muziek fungeert daarbij als universele taal die gebruikt kan worden om culturele verschillen en overeenkomsten te onderzoeken. Improvisatie is het instrument om tot een nieuw idioom te komen.